Coton de Tulear Atrey

Coton de Tulear Atrey

Standard plemene Coton de Tuléar


♥ Standard plemene ♥ Můj rodokmen ♥ Moji příbuzní ♥ Péče o mě ♥ S čím si hraju
♥ Moje úspěchy ♥ Termíny výstav v ČR
♥ Říjnové krumlování ♥ Pražské podzimování ♥ Moje jedenácté Vánoce ♥ Krumlovské snížko- dovádění s Dundeem ♥ Pražské snížkolítání ♥ Národní výstava Mladá Boleslav ♥ Výlet do Tetína ♥ Moje 11. narozeniny

(Převzato z oficiálních stránek ČMKU)

PŘEKLAD: paní Michele Chauliac-Schneider

ZEMĚ PŮVODU: Madagaskar

PATRONÁT: Francie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PŮVODNÍHO STANDARDU: 25.11.1999

POUŽITÍ: společenský pes

KLASIFIKACE FCI:            Skupina 9 -  společenští psi a psi pro doprovod

                                                Sekce 1.2 – Coton de Tuléar

Bez zkoušek z výkonu.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Psi plemene Coton de Tuléar byli importováni do Francie již dlouho před oficiálním uznáním tohoto plemene v roce 1970; tam si tento nově příchozí pes z Madagaskaru rychle získal místo na vrcholu mezi společenskými psy; dnes je rozšířen po celém světě.

CELKOVÝ VZHLED: malý společenský pes s dlouhou bílou srstí vatové struktury srsti, kulatých tmavých očí a inteligentního výrazu.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

-         poměr kohoutkové výšky k celkové délce těla činí 2 : 3

-         poměr délky hlavy k délce těla činí 2 : 5

-         poměr délky lebky k délce tlamy činí 9 : 5

 

CHOVÁNÍ / POVAHA: Psi tohoto plemene jsou veselé povahy, vyrovnaní a velmi přívětiví k ostatním psům i lidem; jsou schopni dokonale se přizpůsobit každému životnímu stylu. Povaha psů plemene Coton de Tuléar je jedním z nejdůležitějších charakteristických znaků plemene.

HLAVA:

Krátká, při pohledu shora trojúhelníková.

MOZKOVNA:

Lebka: při pohledu zepředu lehce klenutá; v poměru k délce velmi široká; nadočnicové oblouky málo vyvinuté; lehce naznačená čelní rýha; týlní hrbol a hřeben týlní kosti málo vyjádřen; jařmové oblouky dobře vyvinuté.

Stop: Málo zdůrazněný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST HLAVY:

Nosní houba: nasazena v prodloužení hřbetu nosu; černá; hnědá barva se toleruje. Dobře otevřené nosní otvory.

Hřbet nosu: rovný

Pysky:  tenké, pevně přilehlé; pigmentované v barvě nosní houby

Čelisti / zuby: dobře vyrovnané zuby; nůžkový skus, klešťový skus, nebo obrácený nůžkový skus (těsně přiléhající předkus), zuby musejí být v kontaktu; chybění PM 1 (první premolár) se nepenalizuje; na M3 se nebere zřetel.

Líce: suché

Oči: spíše kulaté, tmavé, živé, široko od sebe posazené; okraj víček je dobře pigmentovaný, podle barvy nosní houby černý nebo hnědý.

Uši: visící, trojúhelníkové, nasazené vysoko na lebce, na konci tenké; jsou neseny přilehlé k líci a dosahují až ke koutku tlamy; jsou pokryty bílou srstí, nebo srstí se stopami světle šedé (směs bílých a černých chlupů budí dojem světle šedé), nebo se žlutavým nádechem (směs bílých a plavých chlupů budí dojem světle plavého nádechu).

KRK:  dobře osvalený, lehce klenutý; dobře nasazený; poměr šíje k tělu činí 1 : 5; těsně napjatá kůže bez náznaku laloku.

TRUP:

Celkově: horní linie velmi lehce konvexní; délka psa přesahuje jeho výšku.

Kohoutek: málo vyjádřený.

Hřbet a bedra: pevný hřbet; horní linie lehce klenutá; bedra dobře osvalená.

Záď: šikmá, krátká a svalnatá.

Hrudník: dobře vyvinutý, dosahující až k loktům, dlouhý; žebra dobře klenutá.

Dolní linie a břicho: vtažené, ale nepůsobí jako chrtí.

OCAS: nízko nasazen v prodloužení páteře.

-         V klidu dosahuje až k hleznům; špička lehce zvednutá

-         V pohybu nesen „vesele“ (zahnutý nad hřbet, špička ukazuje směrem k týlu, kohoutku, hřbetu, bedrům). U psů s bohatým osrstěním může špička ocasu ležet na hřbetě nebo bedrech.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: hrudní končetiny stojí svisle.

Plece a nadloktí: šikmo uložené lopatky, plece svalnaté; úhel mezi lopatkou a pažní kostí činí zhruba 120°; délka pažní kosti odpovídá délce lopatky.

Předloktí: úhel mezi pažní a vřetenní kostí činí zhruba 120°; předloktí jsou postavena svisle a vzájemně rovnoběžná; jsou dobře osvalená a dobré síly kostry; délka předloktí odpovídá délce pažní kosti.

Zápěstní kloub: je prodloužením předloktí.

Přední nadprstí: silné; při pohledu ze strany velmi lehce skloněné.

Tlapky hrudních končetin: malé, kulaté. Prsty těsně přiléhající a klenuté; polštářky tlap pigmentované.

PÁNEVNÍ KONČETINA:

Celkově: pánevní končetiny jsou postaveny kolmo k zemi; paspárky nejsou žádoucí, ale jejich výskyt se nepenalizuje.

Stehno: silně osvalené; úhel pánve ke stehenní kosti činí zhruba 80°.

Lýtko: šikmo postavené; se stehenní kostí svírá úhel zhruba 120°.

Hlezno: suché, dobře vyjádřené; úhel hlezna zhruba 160°.

Nárt: svisle postavený

Tlapky pánevních končetin: jako u hrudních končetin

 

POHYB: lehký a volný, nepříliš prostorný; v pohybu zůstává horní linie rovná, nepruží.

 

KŮŽE:  Jemná, dobře napjatá na celém těle; je růžová a může být pigmentovaná.

 

OSRSTĚNÍ

SRST:  jak sám název plemene napovídá, jedním z důležitých znaků plemene je jeho srst: je velmi jemná a hebká, podobná chmýří bavlny, nikdy není tvrdá ani drsná. Srst je hustá, bohatá a smí být lehce zvlněná.

BARVA: Základní barva bílá. Stopy světle šedé (směs z bílých a černých chlupů) nebo nádech plavé (směs z bílých a plavých chlupů) jsou povoleny na uších. Na ostatních částech těla se takové stopy tolerují, pokud neruší celkový bílý dojem srsti. Nevyhledávají se však.

 

VELIKOST A HMOTNOST

Kohoutková výška:      Pes:      26 až 28 cm
                                               s tolerancí  2 cm nad a 1 cm pod tuto míru
                                   Fena:    23 až 25 cm
                                               s tolerancí  2 cm nad a 1 cm pod tuto míru

Hmotnost:                    Pes:      4 až maximálně 6 kg
                                   Fena:    3,5 až maximálně 5 kg

 

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru ke stupni odchylky.

VÁŽNÉ VADY:

-         Mozkovna: plochá, nebo příliš klenutá; štíhlá lebka

-         Tlama: disproporce v poměru mozkovny a tlamy

-         Oči: světlé, příliš mandlového tvaru; entropium, ektropium, vypouklé oči

-         Uši: příliš krátké, nedostatečně dlouhé osrstění; uši složené dozadu (růžičkové uši)

-         Krk: příliš krátký, neodsazený od plecí; hubený

-         Horní linie: příliš klenutá nebo sedlovitě prohnutá

-         Záď: vodorovná, úzká

-         Plece: strmé

-         Končetiny: vytočené nebo vbočené lokty; sudovitý nebo kravský postoj; strmé úhlení

-         Srst: příliš krátká, příliš zvlněná, kadeřavá

-         Pigmentace: oční víčka nebo pysky pigmentované jen zčásti, nebo jen světle pigmentované, depigmentovaná nosní houba; příznaky depigmentace ve skvrnách

 

VYLUČUJÍCÍ VADY

Celkové nedostatky v typu:

-         Nedostatky v typu (nedostatečně vyjádřené typické plemenné znaky, takže zvíře se svým celkovým vzhledem ostatním psům svého plemene již příliš nepodobá)

-         Velikost a hmotnost mimo standardem předepsané meze a tolerance

Zvláštní vady:

-         Hřbet nosu: klenutý

-         Oči: silně vystupující s příznaky nanismu; příliš světlé oči, oči nestejných barev

-         Uši: zpola nebo zcela vztyčené

-         Ocas: nedosahující k hleznu; vysoko nasazený; zcela stočený (tvořící uzavřený kroužek); položený na hřbetě nebo na stehně; ocas rovně vztyčený; ztráta ocasu

-         Srst: atypická; kadeřavá, vlněná, hedvábná

-         Barva: silně skvrnitá; jakýkoliv náznak černé skvrny.

-         Pigmentace: naprostá depigmentace očních víček, nosní houby nebo pysků

Anomálie:

-         Předkus nebo podkus se ztrátou kontaktu zubů; svisle rozházené řezáky

-         Chybění jiných zubů než PM1; na M3 se nebere zřetel

-         Agresivní nebo extrémně bojácní psi

POZNÁMKA: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

 

Poslední aktualizace: 20.12.2020

© Coton de Tuléar Atrey